Separation
งานชุดนี้เป็นงานภาพถ่ายเชิงทดลองที่ใช้เทคนิคทางการสแกนฟิล์มเข้ามาใช้ในการสร้างมิติภาพใหม่ๆให้เกิดขึ้น อันที่จริงเทคนิคนี้ที่เรียกว่า Scanography มีมานานนับตั้งแต่ศิลปินรู้จักการใช้สแกนเนอร์ ผมเองเป็นคนถ่ายภาพแนวข้างถนน (street photography) มาก่อนจึงไม่ค่อยคุ้นกับวิธีนี้นัก เมื่อได้เห็นช่างภาพต่างชาติและชาวไทยใช้วิธีนี้เลยรู้สึกประทับใจ คิดว่าหากเอามาใช้กับงานส่วนตัวก็จะดีไม่น้อย

Separation เล่าถึงเรื่องครอบครัวของผมที่ไม่ค่อยมีรูปถ่ายครอบครัวรวมหมู่คณะมากเหมือนครอบครัวอื่นๆ เนื่องจากพ่อและแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่ผมตอนวัยรุ่นแต่ก็ไม่ได้หย่าร้างกัน รวมทั้งพี่ชายก็ไปอยู่กับครอบครัวฝ่ายแม่ที่อยุธยาตั้งแต่เล็กๆ ทำให้ไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และไม่สนิทสนมเท่าที่ควร ราวกับป็นครอบครัวที่แยกออกจากกันกลายๆ ต่างคนต่างใช้ชีวิต จะมาพบเจอกันเป็นครั้งคราว ด้วยเรื่องราวทำนองนี้จึงเป็นที่มาของคำว่า Separation และการใช้เทคนิคสแกนให้ภาพแตกแยก บิดเบี้ยว ราวกับเกิดมิติเวลาหลากหลายซ้อนทับ อดีต ปัจจุบัน อนาคต ให้หวนระลึกถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้น ความสุข ความเศร้า สิ่งที่ผ่านมา ทำให้ผมและหมายรวมถึงผู้ชมงานได้ครุ่นคิดถึงความเป็นไปของครอบครัวตนเองที่กำลังดำเนินไปในสังคมปัจจุบัน

Eng
© 2008 - 2022 Akkara Naktamna All right reserved.